Yenişehir Halkeğitim Merkezi Karma Resim Sergisi:04.06.2018