Yönetim

MAYIS 2017-2018 DÖNEMİ

 YÖNETİM KURULU LİSTESİ

 

    

(Yönetim Kurulu Başkanı)

 

                                                

HASAN CANEL                HAFİZE BİLGENOĞLU              EFE KIRMIZIER               ŞERİFE ODABAŞI

(Bşk. Yardımcısı)                 (Bşk. Yardımcısı)                  (Genel Sekreter)                   (Sayman)

 

                                                

  ALİ MERZECİ                  NURGÜN ANTMEN                 EROL TÜREDİ                   CANAN YAŞAR

       (ÜYE)                                  (ÜYE)                                 (ÜYE)                                 (ÜYE)